Make Music har utført lyddesign for flere TV-produksjoner.


Våre erfarne produsenter vet hva som skal til for å lage et lydbilde som fungerer og fremhever handlingen.

Våren 2010 jobber vi bl.a. med lyddesign til serien City of Friends (Vennebyen) som skal sendes i 112 land.